Розробка планів локалізації та ліквідації аварій (ПЛАС)

Необхідну інформацію з питань розробки ПЛАС можна отримати від контактної особи:

– інженер техногенної безпеки Управління пожежної та техногенної безпеки ПП “ЯВИР-2000” Ярмола Петро Іванович (тел.: (073) 310 92 79, (0532) 60 60 39, е-mail: peter.yarmola@td.yavir2000.com).

 

Одним з напрямків діяльності ПП “ЯВІР-2000” в сфері техногенної безпеки є надання послуг з розробки Планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Безимени-1 копия

Відповідно ст. 11 закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки“ та ст. 20 “Кодексу цивільного захисту України” суб’єкти господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, для кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати повинні розробляти і затверджувати Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

На об’єктах підвищеної небезпеки використовуються (транспортуються, або виробляються) небезпечні речовини, які внаслідок аварійної ситуації можуть стати причиною надзвичайної ситуації, і викликати руйнування споруд, будівель та технологічного обладнання. Внаслідок аварійної ситуації можуть постраждати люди, виникнути негативний вплив на навколишнє середовище.

Основною метою розробки ПЛАС є мінімізація наслідків аварійних ситуацій, що досягається плануванням дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків.

ПЛАС складається з аналітичної частини, де міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків та Оперативної частини, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів в умовах аварії.

Аналітична частина ПЛАС повинна пройти незалежну експертизу.

Плани локалізації і ліквідації аварій погоджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки.

Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій повинні переглядатися кожні 5 років. У разі змін в умовах діяльності об’єкта, або внесення змін до нормативно-правових актів, що впливають на зміст ПЛАСу, його необхідно переглядати або уточнювати до закінчення цього строку.

Фахівці приватного підприємства “ЯВІР-2000”, за Вашим замовленням, виконають повний спектр робіт з розробки ПЛАС:

  • обстеження об’єкта;
  • прогнозування сценаріїв виникнення аварій;
  • аналіз сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків;
  • оцінку організаційних заходів та наявних технічних засобів щодо попередження виникнення, розвитку аварій, та локалізації їх наслідків;
  • аналізі дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів щодо локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних стадіях їх розвитку.