Розробка інженерно-технічних заходів

Необхідну інформацію з питань розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) можна отримати від контактної особи:

– інженер техногенної безпеки Управління пожежної та техногенної безпеки ПП “ЯВИР-2000” Ярмола Петро Іванович (тел.: (073) 310 92 79, (0532) 60 60 39, е-mail: peter.yarmola@td.yavir2000.com).

 

Приватне підприємство “Явір-2000” надає повний комплекс послуг з розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів.

Техногенне, екологічне та природне становище України рік від року стає складнішим, зростає його негативний вплив на населення та навколишнє середовище. Враховуючи досвід економічно розвинутих країн, здійснення заходів щодо захисту населення та працюючого персоналу від впливу наслідків надзвичайних ситуацій в сучасних умовах є необхідним.

Особлива увага з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій приділяється під час проектування нових та реконструкції існуючих об’єктів.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони ) – це сукупність реалізованИТЗих при будівництві проектних рішень, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій та зниження матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, від небезпек, що виникають при веденні воєнних дій або внаслідок цих дій, а також диверсіях.
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони ) виконують одночасно три суміжні задачі.

  • По-перше, вони підвищують захищеність об’єкта який проектується, його виробничі фонди, технологічні процеси, адміністративні та житлові будинки, а також працівників, службовців та населення на прилеглих територіях від дій природних, техногенних та воєнних загроз.
  • По-друге, зменшує небезпеку та наслідки таких дій на населення і територію у районі майбутнього об’єкту , можливі утрати людей та матеріальних збитки, терміни виконання аварійно-рятувальних та інших робіт і витрати на них.
  • По-третє, ці заходи в тій чи іншій формі підвищують надійність повсякденної експлуатації проект
  • ованого підприємства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 затверджено перелік об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюєть ся з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту. До них належать:

  • об’єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій;
  • об’єкти, що забезпечують стале функціонування держави в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і в особливий період;
  • споруди підземного простору населених пунктів, що планується використовувати для укриття населення;
  • об’єкти, будівництво яких планується на території таких небезпечних зон (згідно з ДБН В.1.2-4-2006): зони можливого сильного радіоактивного забруднення; зони можливого хімічного забруднення; зони можливого катастрофічного затоплення.

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) розробляється відповідно до ДСТУ Б А.2.2-7:2010 „Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів”, який набрав чинності з 1 липня 2010 року. Зазначеним стандартом встановлено вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів будівництва (далі – розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)).