Навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму

Необхідну інформацію з питань навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму можна отримати від контактної особи:

– інженер техногенної безпеки Управління пожежної та техногенної безпеки ПП “ЯВИР-2000” Ярмола Петро Іванович (тел.: (073) 310 92 79, (0532) 60 60 39, е-mail: peter.yarmola@td.yavir2000.com).

Заходи пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності регламентуються вимогами “Кодексу цивільного захисту України”, що прийнятий 2 жовтня 2012 року та набув чинності з 1 липня 2013 року, а також Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19 жовтня 2004 року № 126 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальнеIMG_20140722_101501 копия навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється.

Приватне підприємство “ЯВІР-2000“ надає послуги з проведення спеціального навчання (пожежно – технічний мінімум) та перевірку знань з пожежної безпеки. Навчання з пожежно – технічного мінімуму проводяться у відповідності з “Типовим положенням про інструктажі , спеціальне навчання та переБезимени-1вірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах , в установах і організаціях України“ і “Переліком посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації”, затвердженого Наказом МНС України від 29.09.2003 № 368.

Програма навчання затверджена в органах Державної служби надзвичайних ситуацій та передбачає вивчення Законодавства України з питань пожежної безпеки, навчання заходам пожежної безпеки на об’єкті, правилам користування засобами пожежогасіння при виникненні пожежі, та інше. Після навчання та успішного складання заліків особи, що навчаються отримують посвідчення встановленого зразка. Заняття проводяться в навчальному класі, який обладнаний віде
опректором, екраном та аудіо системою для трансляції презентацій та учбового відеоматеріалу.

В навчальному процесі використовуються презентаційні матеріали, відеофільми, навчальні плакати. В штаті підприємства є фахівці, що мають необхідну освіту та відповідний досвід роботи.